LET ME TELL YOURS

Vi är visionärer, kreatörer – drömmare.
Rotlösa tänkare – av våra känslor styrda.
Lika starka som sköra bejakar vi svärtan.
Försvarar det som är vi.

Allierade, armerade ställer upp på hjärtats barrikad – hjältar och hjältinnor stannar kvar.

[let me tell yours: mail@frknfalkman.se]